Nye pædagoger til Specialtilbud Autisme, Låsby Skole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Søger du nye spændende udfordringer, så læs med her!
Specialtilbud Autisme, Låsby Skole i Skanderborg Kommune, søger klassepædagoger og en pædagog til enkeltelevs-opgaver.


Grundet massiv elevtilgang søger Specialtilbud Autisme dig, der brænder for at gøre en forskel for elever med specialpædagogiske behov.
Specialtilbud Autisme har to afdelinger, Afd. D og Afd. E, for børn med autismespektrum-forstyrrelser/ASF. Ofte har eleverne komorbide diagnoser som f.eks. ADHD, angst og OCD.

Afd. D. er et specialpædagogisk tilbud til elever med ASF og opmærksomhedsforstyrrelse, der kræver et særligt skærmet tilbud og en højere grad af individualisering.

Afd. E er et specialpædagogisk tilbud til normaltbegavede elever med ASF. Eleverne følger her, i det omfang det er muligt, den samme struktur og kalender som almenskolen, ligeledes er der mulighed for inklusion i almen. Afdeling E forventes at flytte til Niels Ebbesens Skole i Skanderborg i løbet af 2024.

Læs mere om Specialtilbud Autisme på skolens hjemmeside

Vi søger:

 • 2 klasse pædagoger til indskolingen afd. D. Den ene af stillingerne er en fast stilling og den anden en midlertidig frem til 31/7.
 • 1 fast pædagog til afd. E. Afdelingsplacering fastsættes, i forbindelse med samtalerne.
 • En pædagog (midlertidig frem til 31/7, med mulighed for forlængelse eller fastansættelse) på tværs af afd D og E. Denne stilling vil primært være omkring enkeltelevsopgaver med elever, som i kortere eller længere perioder har brug for massiv støtte enten i deres klasse eller i en særlig skærmet ramme. Din opgave vil være at skabe en god relation til eleven og et miljø så trygt og forudsigeligt at konflikter minimeres, og at eleven på sigt kan indgå i elementer af skolens fællesskaber. Der vil også være en stor opgave i at skabe et godt og konstruktivt forældresamarbejde.

Du vil som fastansat kollega indgå i et spændende udviklingsarbejde, hvor alle fastansatte medarbejdere tager Autismepilotuddannelse. Du vil komme til at deltage i uddannelsen, implementeringen og arbejdet med at gøre de metoder og tilgange, der introduceres i uddannelsen, til en naturlig del af vores pædagogiske tilgang og ståsted.

Vi søger dig, som:
 • Er uddannet pædagog.
 • Gerne har specialiseret sig indenfor autismeområdet og har sin værktøjskasse fyldt med specialpædagogiske metoder og tilgange.
 • Kender til og kan anvende specialpædagogiske metoder og tilgange: f.eks. visuelle støttesystemer, kognitive værktøjer (f.eks. sociale historier, tegneseriesamtaler) Low arousal, TEACCH mv.
 • Tror på at vi lykkes bedst i et tæt samarbejde med forældre og netværket omkring barnet.
 • Finder det spændende at understøtte og hjælpe eleverne i undervisningen og brænder for arbejdet i special SFO og klub.
 • Tør at være ærlig, nysgerrige og undrende på en konstruktiv måde.
 • Tror på at alle børn gør det bedste de kan, i den givne kontekst.
 • Kan lide at have mange bolde i luften og er omstillingsparat.
 • Udstråler og besidder såvel fysisk som psykisk ro, og så har du naturligvis en rigtig god portion humor med i rygsækken.


Særligt for stillingen til enkeltelevprojekter. Vi søger dig, som:
 • Trives med at arbejde selvstændigt.
 • Har, og kan bevare, et roligt nervesystem, også når elever har det svært.
 • Er klar og tydelig i din kommunikation.
 • kan være rammesættende, og skabe og følge struktur og skema.
 • kan modtage feedback og sparring samt justere efter det.


Vi tilbyder:
 • Dygtige kollegaer, der brænder for deres arbejde
 • En fantastisk elevgruppe, der gerne vil lære og udvikle sig
 • Et godt og konstruktivt forældresamarbejde
 • En afdeling i udvikling, hvor fokus er på høj faglighed og professionel kommunikation
 • En Autismepilotuddannelse
 • Specialpædagogisk fordybelse
 • Arbejde som klasse- og fritidspædagog
 • Et tværfagligt medarbejderteam, der samarbejder og bruger hinanden aktivt
 • En stærkt kommunalt netværk, der støtter op om udviklingen af specialområdet

Vi ønsker at finde de kandidater, der passer bedst ind i vores team og tilgang. Hvis du kan sige ja til ovenstående, så send din ansøgning afsted til os. Skriv gerne i din ansøgning hvilke af stillingerne, du er interesseret i.
Stillingerne er med opstart hurtigst muligt eller pr. 1. januar 2024. Alle stillinger er på 37 timer.

Frist
Ansøgningsfrist er torsdag den 23. november kl. 8. Ansøgningen sker via Skanderborg Kommunes hjemmeside.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 27. november.

Flere oplysninger
Hvis du vil høre mere om stillingerne, kan du kontakte Jesper Frandsen (skoleleder og afdelingesleder afd. D) på mail: jesper.frandsen@skanderborg.dk eller Jesper Kousholt (viceskoleleder og afdelingsleder afd. E) på mail: Jesper.Kousholt@skanderborg.dk

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Låsby Skole, Skolevej, 8670 Låsby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5941348

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet