Sygeplejerske til døgntilbud for børn og unge

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Skovbo søger sygeplejerske til døgn og aflastning

Skovbo søger snarest muligt endnu en sygeplejerske, der har lyst til at indgå i det pædagogiske arbejde med vores børn og unge, samarbejde med nuværende sygeplejerske og har interesse for at være med til at løfte vores sundhedsfaglige dokumentation og praksis i samspil med gældende lovgivning på området.

Skovbo er et døgn- og aflastningstilbud for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, samt autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet består af tre fløje Blæksprutten, Lærken og Sommerfuglen.

På Skovbo lægger vi særlig vægt på

 • at det arbejdsmæssige fællesskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt- og forståelse for den fælles pædagogiske vision på Skovbo
 • hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser
 • at tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag med udgangspunkt i det enkelte barns/unges muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets-/den unges behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje
 • at vores pædagogiske og sundhedsfaglige praksis er i tråd med gældende lovgivninger
 • børnenes/de unges indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for deres udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer
 • gennem kommunikation med barnet/den unge at forstå, anerkende og understøtte dem i at realisere egne mål, for herigennem at give dem oplevelsen af at have medindflydelse på sit eget liv
 • vi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og den pædagogiske vision

Kerneopgave på Skovbo
Skovbos kerneopgave er at varetage den daglige omsorg og interesse for børn og unge med funktionsnedsættelser i tæt samspil med deres familier. Vi sikrer, at deres fysiske og psykiske behov opfyldes, samt opbygger den enkeltes kompetencer til at indgå i sociale relationer, oplevelse af trivsel og til at modtage læring.

Pædagogisk vision på Skovbo
Vi ønsker at understøtte børnene/de unges livsverden og læring, så de hver aften kan gå i seng med en forvisning om, at de er ønsket og elsket i en atmosfære af glæde, tryghed, engagement, begejstring og oplevelser.

Det arbejdsmæssige fællesskab
På Skovbo tilstræber vi løbende at sætte en tydelig kurs sammen. Det gør vi bl.a. ved at koordinere samskabende processer omkring hverdagsaktiviteter og strategiske intentioner samt sikre en rød tråd i de daglige handlinger. Det betyder, at det arbejdsmæssige fællesskab hele tiden arbejder for at skabe fælles motivation og engagement til løsningen af vores pædagogiske vision. Vi udvikler fornemmelsen af fælles ejerskab, opbygger psykologisk tryghed, vægter tværgående relationer og håndterer konflikter, når de opstår.

Vi ønsker tillige at skabe en udviklingsforståelse, der lægger stor vægt på de mellemmenneskelige relationer. Derfor er vigtige nøgleord kommunikation og samspil. Dels som værende afgørende for barnets-/den unges udvikling, dels skabe et frugtbart samarbejde med forældre og skabe udvikling mellem kolleger, i et bæredygtigt arbejdsmæssigt fællesskab. På Skovbo fremhæver vi frihedsgraderne hos den enkelte medarbejder. Denne tillid og opbakning mener vi giver større ansvarlighed, øget motivation og plads til kreativitet.

Din profil
 • Du er uddannet sygeplejerske med interesse for at arbejde på en pædagogisk arbejdsplads
 • Du er indstillet på, og loyal overfor, at omsætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til den pædagogiske hverdag
 • Du sætter tværfagligheden højt, og vil bidrage aktivt til at medudvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde, samt understøtte dette i samarbejde med de sundheds- og pædagogfaglige koordinatorer
 • Kan indgå i et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven
 • Trives med høje krav, forventninger og løbende læring
 • Du er skriftlig velformuleret og har særlig interesse for skriftlig pædagogisk- og sundhedsfaglig dokumentation
 • Løbende opfølgning på Skovbos pædagogfaglige- og sundhedsfaglige indsatser og kan arbejde forsøgs- og udviklingsorienteret
 • Løbende opfølgning på Skovbos sundhedsfaglige instrukser og opgaver
 • Du kan bistå i arbejdet med bestilling og dosering af medicin og samle op på medicin vha. FMK og lignende.
 • At du har lyst til at arbejde med børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, samt med betydelig og varig nedsat funktionsevne
 • At du kan skabe rammer for udfordrende samvær og aktiviteter, så børnene og de unge får mulighed for at danne relationer og udvikle venskaber
 • Du kan arbejde struktureret, og er indstillet på at møde en børne- / ungegruppe, der har brug for forudsigelighed og genkendelighed, og tillige er indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op
 • At du kan arbejde analytisk, benytte faglige analyser og indsamle relevant data
 • Du har en anerkendende kommunikationsform og bidrager positivt til den fælles arbejdsglæde, når vi er på arbejde

Vi kan tilbyde
 • et tilbud med en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der alle har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel og det velfungerende arbejdsmiljø
 • et grundigt og fagligt introduktionsforløb, løbende oplæring og sparring
 • Fagligt netværk i Sundhed, Omsorg og Handicap samt Skovbo for at medvirke til sammenhæng, helhed og kvalitet for sundhedsindsatser på det sociale område
 • et aktivt og dynamisk forældresamarbejde
 • et samarbejdende arbejdsmæssigt fællesskab, der prioriterer det fælles ”vi”
 • en kultur, hvor du får mulighed for at sætte dine ressourcer i spil sammen med andre
 • en målrettet efteruddannelsesstrategi – både intern og ekstern uddannelse
 • et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven
 • et velfungerende og aktivt LMU samarbejde

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Inden der kan ske en endelig ansættelse, vil vi indhente en børneattest og en straffeattest.

Arbejdstiden er pt. mellem kl. 6.00 og 23.00 på hverdage – overvejende aften samt arbejde hver tredje weekend.

Ugentligt timetal: 30-35 timer om ugen.

Ansøgningsfrist
23. juni 2023.

Samtaler
27. juni 2023.

Hvis du vil vide mere
Se også Skovbos hjemmeside.

Se også profilbeskrivelsen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Skanderborg Kommune, Ole Rømers Alle 40, 8464 Galten

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1524&ERId=82147

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5844251

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet